Q&A

Czy tradycyjne harmonogramowanie zawsze jest nieefektywne?

Zdecydowanie nie. Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie fabryki mają takie same problemy tylko różną specyfikę. I właśnie o tę specyfikę chodzi. Ściślej mówiąc o pewną stabilność, czy przeciwnie, zmienność produkcji. Jeśli w danym procesie mamy do czynienia z produkcją bardzo powtarzalną, z długimi seriami, rzadkimi przezbrojeniami, jeśli produkujemy na linii produkcyjnej skonfigurowanej pod konkretny produkt, a nasi pracownicy wykonują codziennie te same czynności, to sztywne planowanie, zamrożony harmonogram może być użytecznym narzędziem wspomagającym zarządzanie.

Jeśli jednak słowem, które może opisać daną fabrykę jest słowo "zmienność", harmonogramowanie przestaje dawać pożądane efekty. Krótkie serie czy produkcja jednostkowa wymusza dużą elastyczność obszaru produkcyjnego. Musimy wtedy odejść od sztywno ustawionej linii produkcyjnej w stronę gniazd produkcyjnych i pojedynczych stanowisk. Jeśli do tego dodać wielozadaniowość pracowników i wiele technologii (marszrut) otrzymujemy mix bardzo wielu parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu. I wtedy staje się ono nieefektywne. Zmienność i duża dynamika powoduje, że tradycyjny plan produkcji, harmonogram, w zasadzie nigdy nie jest aktualny.

IPOsystem reagując na bieżąco zarządza zleceniami tak, aby wszystkie były zrealizowane w terminie i aby dostępne zasoby były obciążone optymalnymi zadaniami w każdym momencie. Każda zmiana wywołuje nową decyzję, pojedyncza operacja wykonana dla pojedynczego zlecenia jest daną, którą System rejestruje i uwzględnia w kolejnej decyzji. Tu należy dodać, że obserwujemy istotną zmianę w podejściu do sterowania procesami produkcyjnymi i odejście od tradycyjnego planowania. Wynika to z dwóch faktów.

Po pierwsze żyjemy w epoce tzw. Przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Jest to ogromna zmiana w strukturze fabryk, a jedną z jej cech jest konieczność indywidualizacji produktu, dopasowania pojedynczego produktu do pojedynczego klienta. Są branże gdzie już dziś można zamówić 1 sztukę produktu, podczas gdy jeszcze kilka/kilkanaście lat temu cechowała je produkcja wielkoseryjna bądź seryjna. Indywidualizacja produktu napędzana przez coraz silniejszą konkurencję i walkę o klienta oraz nowoczesne technologie wytwarzania (np. druk 3D) powoduje coraz większe skomplikowanie procesów po stronie fabryki i wymusza zmiany. Zmiany zarówno w procesie wytwarzania, ale i planowania czy zarządzania samą produkcją.

Po drugie okazuje się, że nawet jeśli sama produkcja jest mało zmienna, stabilna, powtarzalna i relatywnie prosta do zaplanowania, wokoło tej produkcji realizowana jest niezliczona ilość zadań okołoprodukcyjnych mających na tę produkcję pośredni wpływ, a której zaplanowanie w tradycyjny sposób jest praktycznie niemożliwe. Klasyczny przykład to utrzymanie ruchu, ale nie tylko. I tu okazuje się, że nawet przy stabilnej powtarzalnej produkcji zmiennych jest coraz więcej. Dlatego również w takich procesach stosowane są narzędzia ADS jak IPOsystem.

 

Powrót