TWOI PRACOWNICY ZAWSZE REALIZUJĄ OPTYMALNĄ NA DANY MOMENT PRACĘ

REFERENCJE

Obecnie IPOsystem zarządza produkcją lub jest wdrażany w ponad 40 przedsiębiorstwach w Polsce.
Codziennie IPOsystem steruje pracą prawie 10 000 pracowników.
Każdego dnia IPOsystem generuje około 35 - 45 tysięcy decyzji operacyjnych.

Docenili nas