Zobacz, co
napisano o IPOSystem

PUBLIKACJE

Strażnik procedur

Filozofia Lean Management jest dziś podstawą efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi. O sukcesie tego podejścia zdecydowała przede wszystkim jego skuteczność. Umiejętność spojrzenia na produkcję oczami klienta i wyeliminowanie strat spowodowanych postojami, nadprodukcją, brakami i poprawkami, zbędnym ruchem, zbędnymi procesami, magazynowaniem czy też zbędnym transportem stały się podstawą sukcesu w naszych bardzo konkurencyjnych czasach. Ciągła weryfikacja procesów oraz nieustające ich udoskonalanie są istotą dzisiejszego zarządzania produkcją.

Sprawdź jak to działa