Zobacz, co
napisano o IPOSystem

PUBLIKACJE

System Inteligentnej Fabryki stworzony przez Polaków

Sednem losowych sytuacji jest brak możliwości ich zaplanowania. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, skutki nawet najmniejszego odstąpienia od wcześniej przyjętego harmonogramu zawsze są negatywne. Bez względu na to, z jakim charakterem zmian mamy do czynienia: niedostatkiem niezbędnych surowców, brakami kadrowymi, korektą zlecenia - najistotniejszy jest czas i sposób adaptacji występujących odstępstw. Szybka aktualizacja planów pozwala wykluczyć lub przynajmniej zminimalizować zakres szkód wywołanych nieprzewidzianymi sytuacjami.

Sprawdź jak to działa