Zobacz, co
napisano o IPOSystem

PUBLIKACJE

W Rybniku powstał system inteligentnej fabryki

Rybnicka firma UIBS Teamwork stworzyła system inteligentnej fabryki, który samodzielnie i bezpośrednio zarządza dowolną produkcją, dokonuje oceny stanu zasobów i potrzeb produkcyjnych, podejmuje decyzje skutkujące pełnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz umożliwia łączenie ze sobą procesów realizowanych w różnych halach produkcyjnych i przedsiębiorstwach.

Podobny artykuł ukazał się także m.in. w następujących portalach internetowych:

Property News (PropertyNews.pl)

Portal Spożywczy (PortalSpozywczy.pl)

Industrial Go (IndustrialGo.pl)

 

Sprawdź jak to działa