Zobacz, co
napisano o IPOSystem

PUBLIKACJE

Inteligentna fabryka

Pierwsza rewolucja przemysłowa dokonała się dzięki maszynie parowej, druga - energii elektrycznej, trzecia - informatyce. 
Teraz żyjemy w czasach czwartej, zwanej Industry 4.0, opartej między innymi na rozwiązaniach CPS (Cyber Physical Systems).

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.

Sprawdź jak to działa